Jak správně vybrat ZÁKLADNÍ ŠKOLU 1

Zasláno před devíti roky   |   V kategorii:

Nastalo podzimní období, kdy se nejčastěji otevírají dveře základních škol. Lákají nás, abychom se přišli podívat na jejich chloubu. Mnoho rodičů tuto nabídku využívá, a to je velice dobře.

Chcete aby Vaše dítě navštěvovalo tu nejlepší školu?

Chcete, aby Vaše dítě dostalo to nejlepší vzdělání?

Chcete, aby Vaše dítě bylo dostatečně připraveno na střední školu?

Chcete, aby Vaše dítě bylo ve škole spokojené?

Chcete, aby Vaše dítě škola bavila?

Chcete, aby Vaše dítě se cítilo ve škole bezpečně?

 

Proto, pojďme se podívat jak postupovat při výběru školy.

1.

Jako první je potřeba zmapovat okolí Vašeho bydliště. Vypište si všechny možné základní školy a jejich termíny Dnů otevřených dveří. Prohovořte možné návrhy s učiteli v MŠ.

2.

Naplánujte si návštěvy na jednotlivých základních školách.

3.

Prostudujte si webové stránky škol a připravte si případné otázky na pracovníky školy. Prostudujte výroční zprávu – zjistěte zkušenosti a praxi pedagogů, procento přijetí žáků z pátých, sedmých a devátých tříd na střední školy, prostudujte akce školy.

4.

Popřemýšlejte jakým směrem byste chtěli Vaše dítě vést. Například by Vás zajímal cizí jazyk, dramatická výchova, sportovní zaměření, matematické zaměření a další. Zvažte schopnosti, dovednosti a hlavně zájem Vašeho dítěte.

5.

Navštivte jednotlivé školy – všímejte si bezpečného okolí kolem školy a uvnitř školy, vybavení celé školy, učeben, tělocvičen, jídelny, šaten, toalet.

Jděte se podívat do hodin, nejlépe do hodin pedagogů, kteří budou učit budoucí prvňáčky. Určitě se setkejte s vedením školy, zkuste položit otázky a sledujte reakce a erudovanost ředitelů. Ptejte se na projekty, které škola vyhlašuje. Ptejte se proč právě jejich škola by měla být ta nejlepší. Ptejte se na spolupráci se zahraničními školami. Důležitá je výuka jazyků (dotace hodin v jednotlivých ročnících), českého jazyka a matematiky. Určitě sledujte aktivity, které nabízí škola mimo výuku (kroužky, výjezdy, zájezdy, nápravu SPU, doučování, rozvoj řeči). Cokoli Vás napadne, zkuste zjistit.

Zastavte pár dětí a zeptejte se na jejich názor na školu, jak se jim tam líbí. Zeptejte se i učitelů, jak se jim na škole líbí. Můžete oslovit i rodiče, kteří již ve škole dítě mají.

Vše si podrobně zapisujte.

Komentáře

DysHelp tým pro Vás!

Zobrazit podrobnosti našeho týmu.

Kontaktujte nás

Adresa: Dana Nováková,
5. května 1059/17,
Praha 4
Telefon: +420 777 171 709
IČO 887 82 051
Facebook Facebook.com/Dyshelp
E-mail: info@dyshelp.cz