Doučování žáků ZŠ a SŠ

preview-colourbox1982128 Nyní se věnujeme žákům ze základních a středních škol. Žáci a studenti mají potíže se zvládnutím velkého obsahu učiva. Zejména pak pokud jsou častěji nemocní. Často se jedná i o nepochopení výkladu, které je potřeba doplnit, osvojit a procvičit. Žáci následně získávají jistotu v učení. U většiny žáků a studentů shledávám nedostatečný časový prostor pro přípravu na školu, pro volnočasové aktivity, ale i pro relaxaci a odpočinek, který je velice důležitý.

  • Klasické pravidelné doučování žáků základní školy v oblasti všech vyučovacích předmětů včetně cizích jazyků.
  • Jednorázové návštěvy v době nemoci k doplnění výkladu a probrané látky, on-line doučování (skype).
  • Moderní formy výuky
  • Vzdělávání v zahraničí – on-line konzultace a vyučování. Spolupracujeme s kmenovou školou a učíme on-line. Připravujeme žáky na srovnávací zkoušky v ČR.
  • Forma jeden na jednoho
  • Skupinové i individuální doučování
  • Otázka, jak se učit (žáci základních a středních škol)
  • Konzultace k časovému harmonogramu dne

Příprava budoucích studentů na přijímací řízení –  dnešní prestižní střední školy a gymnázia si vybírají opravdu na bázi kvality budoucích studentů, a proto žáky testují v přijímacích řízeních, která nejsou lehká. Proto je potřeba se věnovat přípravě budoucího studenta a pomoci mu. Žákovi připravíme plán studijních témat, která musí zvládnout na danou vybranou střední školu. Naplánujeme počet vyučovacích hodin, které budou ke zvládnutí učiva potřebné. Postupně si žák všechna témata osvojí a na přijímací testy jde zcela připraven. Na počátku je důležitá konzultace žáka a rodičů s pedagogem.

  • Poradenství v oblasti učení

Napište nám »

DysHelp tým pro Vás!

Zobrazit podrobnosti našeho týmu.

Kontaktujte nás

Adresa: Dana Nováková,
5. května 1059/17,
Praha 4
Telefon: +420 777 171 709
IČO 887 82 051
Facebook Facebook.com/Dyshelp
E-mail: info@dyshelp.cz