Domácí vzdělávání

  • Dlouhodobá nemoc
  • Krátkodobá nemoc
  • Celoroční domácí vzdělávání
  • Vzdělávání v zahraničí – on-line konzultace a vyučování. Spolupracujeme s kmenovou školou a učíme on-line. Připravujeme žáky na srovnávací zkoušky v ČR.

Někteří žáci a studenti jsou bohužel nuceni (vzhledem ke své nemoci či postižení) se vzdělávat v domácím prostředí. Protože se jedná o různě dlouhou dobu, potřebují odborné vedení ze strany pedagoga či speciálního pedagoga. Proto tuto službu nabízíme, aby tito žáci a studenti získali co nejlepší vzdělání, kterého dosahují žáci na školách. Klienti se vzdělávají v domácím prostředí podle školního vzdělávacího plánu určité školy a tam jsou i přezkušovány, v daných intervalech, jejich dovednosti a naučené učivo. Pedagog je tedy pravidelně vyučuje v domácím prostředí, ale stejně jako ve škole.

home-edu

Proto, že tito žáci přicházejí o mnoho hezkých chvil spojených s docházkou do školy, snažíme se poskytovat opravdu dokonalé profesionální služby spojené nejen s klasickou výukou. Podporujeme mezipředmětové vztahy a propojení učiva k lepšímu pochopení, vnášíme do výuky mnoho zajímavých chvil, které učení zpříjemňují, pobaví a zároveň fixují probrané učivo. Vkládáme do vzdělávání atraktivnost a zajímavost.
Zobrazit náš tým odborníků »

Péči věnujeme dlouhodobě či krátkodobě nemocným žákům, kteří by například museli opakovat ročník pro velké zameškání. Proto docházíme pouze v jejich nemoci a spolupracueme s danou školou i konkrétními učiteli tak, abychom žáka podpořili a úspěšně ročník absolvoval.

Kontaktujte nás »

DysHelp tým pro Vás!

Zobrazit podrobnosti našeho týmu.

Kontaktujte nás

Adresa: Dana Nováková,
5. května 1059/17,
Praha 4
Telefon: +420 777 171 709
IČO 887 82 051
Facebook Facebook.com/Dyshelp
E-mail: info@dyshelp.cz