Jak si vybrat správnou školku?

Zasláno před dvanácti roky   |   V kategorii:

Proto, aby se vaše dítě dobře začlenilo do předškolního zařízení je velmi důležitý výběr mateřské školky.

p1040498-nahled V dnešní době je velký problém umístit dítě do školky a mnoho rodičů je rádo, že seženou alespoň nějakou školku. Ale i tak se může naskytnout příležitost výběru MŠ. Proto vám nabízím několik podpůrných informací, ze kterých můžete čerpat při výběru MŠ. Má doporučení platí pro MŠ tzv. státní, ale i soukromé.

 Jak postupovat:

  • Zjistěte si všechny školky, které v dosahu bydlení máte a sepište si seznam zařízení včetně osob ve vedení.
  • Prostudujte webové stránky jednotlivých zařízení, případně pročtěte reference na danou školku – toto je u státních školek velmi výjimečné, ale soukromé školky často reference mají, zkuste si je i vyžádat. Sledujte školní řád, možnosti kroužků, školky v přírodě, výlety, exkurze, aktuality, projekty, výroční zprávy atd.
  • Návštěva v den otevřených dveří – doporučuji navštívit školku s dítětem. Uvidíte jeho reakce a některé školky v tento den připraví různé aktivity pro děti. Je vhodné, aby do školky šli oba rodiče. Více očí – více vidí a následně můžete společně udělat rozbor každé jednotlivé školky. Při návštěvě sledujte atmosféru a šum školky. Při výběru preferujte otevřenost – myslím tím, že některá zařízení vás pustí pouze do šatničky a pak nic víc nevidíte a přímo před vámi zavírají dveře.

Dívejte se na nástěnky, které by měly být aktuální. Velice kladně hodnotím, pokud u prací dětí jsou popisky od pedagogů – jaké bylo zadání úkolu, které dítě dostalo a vy vidíte výsledek jeho práce. Na nástěnce je možné sledovat aktuálnost prací (například vztahující se k ročnímu období, nebo společenské události), ale je zde možné vidět i soulad se vzdělávacím či výchovným plánem školky, který často bývá přístupný na webových stránkách. Nástěnky informačního charakteru jsou také důležité na pročtení. Vyčtete z nich jaké aktivity školka podniká například mimo budovu, jaké kroužky jsou v nabídce, co je k obědu (jestli je včleňována zdravá strava). Tyto informace jsou také velmi důležité při srovnávání a výběru.

Ve třídách se zaměřte na části místnosti – třída by měla obsahovat kout, kde děti pracují řízenou činností tzn. stolečky se židličkami a dostatečný prostor kolem nich, dále pak hrací část, kde jsou hračky pro volnou činnost, ale také část prostorovou pro vyřádění či odpočinek (často zde bývá koberec). Podívejte se na hračky pro děti. Měly by být funkční, nepoškozené a atraktivní pro děti. Je možné někdy sledovat i pomůcky, se kterými dětmi pracují v řízené činnosti – nůžky, lepidla, barvy, papíry, hudební nástroje, pomůcky na cvičení atd. Projděte co nejvíce tříd.

Některé školky mají vlastní tělocvičnu, což považuji za velkou výhodu – zde sledujte náčiní pro děti a nářadí, na kterém děti cvičí. Veškeré nářadí by mělo být vhodné pro malé děti. Sledujte bezpečnost tělocvičny (ochranné sítě, bandáže kolem sloupů, větratelnost místnosti a další).

Pokud se půjdete podívat na sociální zařízení sledujte čistotu. Každé dítě by mělo mít své hygienické potřeby. Některé školky mají v režimu dne i péči o ústní dutinu, bývají s tím i spojeny různé projekty zdravých zubů. Velikost záchodů a umyvadel je většinou přizpůsobena dětem. Dívejte se jestli je k dispozici sprchový kout. Ptejte se na řešení situace při pomočení dítěte. Jak tuto situaci řeší a jaký přístup má školka k pomoci při utírání zadečku po stolici. Děti předškolního věku mají ještě kratší končetiny a jsou neobratné. Neznamená to však, že se děti nevedou k samostatné hygieně.

ložnici sledujte větratelnost a prostor. Pozitivně hodnotím, pokud je školka vybavena tak, že některé děti, které nemohou spát, si jen tak odpočívají a nemohou rušit děti, které spí.

Jídelna je místnost, kde by děti měly pouze jíst. Některá zařízení jídelnu nemají a děti se stravují ve třídách u stolečků, kde pracují. Ptejte se jak učitelé vedou děti k používání příborů a jak si děti osvojují vlastní stolování. Některé školky nepoužívají nůž a vidličku, což je problém při vstupu na základní školu, kde nůž a vidlička je samozřejmostí. Ptejte se na pitný a svačinový režim. Pokud to půjde nakoukněte i do kuchyně (jak jsou oblečené kuchařky, čistota, atd.).

Šatny– každé dítě by mělo mít svůj dostatečný prostor (háčky, skříňku, koš a další) tak, aby se tam vešlo minimálně trojí oblečení. Je vhodné pokud školka má tzv. čistící zóny. Pozorujte čistotu šaten.

Venkovní prostory by měly obsahovat hřiště pro sportovní aktivity, ale i hřiště na hraní. Dívejte se po údržbě venkovních prostor (posekaná tráva, natřené a udržované dřevěné komponenty, kvalita hraček a jejich bezpečnost například kol a koloběžek, čistota pískoviště, oplocení prostoru, …). Setkala jsem se i se zahradou, která byla mimo jiné vybavena venkovní učebnou či jídelnou. Moc se mi to líbí, protože i vzdělávací aktivity venku jsou pro děti velmi prospěšné.

Při odchodu sledujte okolní prostředí školky – rušnost, prašnost, bezpečnost, dostupnost a další.

V průběhu návštěvy se ptejte na denní režim, počet děti ve třídách, kvalifikaci a praxi jednotlivých pedagogů, spolupráci s jinými institucemi (logopedická zařízení, pedagogicko psychologické poradny a další, financování školného, obědů a jiných aktivit. Zeptejte se jaký přístup mají k onemocnění dětí a zda v průběhu roku přijímají i viditelně nemocné děti či nikoli (například rýma, kašel). Ptejte se co školka má navíc od jiných zařízení. Proč bychom měli dát naše dítě právě do této školky.

  • Po návštěvě zařízení si vytvořte sumarizaci postřehů a myšlenek a diskutujte společně, které zařízení bude vhodné pro vaše dítě. Dbejte na to, že školka má připravit dítě na hladký vstup na ZŠ. Jedná se o výchovně a vzdělávací zařízení a rozhodně nenahrazuje rodiče. I vy musíte o své dítě pečovat nadále s tím nejlepším vědomím a svědomím.

Klady – osobnostní vlohy učitelek, nerozhoduje věk, vstřícnost pracovníků včetně ředitele ke komunikaci, konzultační hodiny, spolupráce rodičů se školkou = jednotné působení na dítě, denní režim školky, systém odměn a trestů, složení kvalifikovaného a zkušeného spolupracujícího pedagogického sboru. Je dobré mít v kolektivu i začínajícího pedagoga (má dostatek síly a nadšení pro práci, přinese moderní myšlenky).

Zápory – všechno na co se zeptáte slíbí, určitá nejistota v jednání, nepřípustnost pomočení, špatná podpora v hygieně, nepřístupnost k jednání, nečisté a neudržované prostředí, uzavřenost místností.

Při hodnocení používejte svůj cit a dívejte se na to i očima vašeho dítěte. Školka, kterou vyberete by měla mít „šťávu“ a měla by směřovat k dítěti. Přeji úspěšný výběr a pokud budete mít nějaké nejasnosti či obavy neváhejte mě kontaktovat.

16. ledna 2013 Dana Nováková

Komentáře

DysHelp tým pro Vás!

Zobrazit podrobnosti našeho týmu.

Kontaktujte nás

Adresa: Dana Nováková,
5. května 1059/17,
Praha 4
Telefon: +420 777 171 709
IČO 887 82 051
Facebook Facebook.com/Dyshelp
E-mail: info@dyshelp.cz